Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 hr@pacisoft.com

Cộng tác viên Tele-Marketing/Tele-Sales

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm danh sách khách hàng theo ngành nghề, lĩnh vực, khu vực địa lý Tìm hiểu thông tin về khai niệm chuyên ngành, về tình hình thị trường, nhu cầu Tìm hiểu về sản phẩm (cơ bản) Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng trong nước (khách hàng doanh nghiệp)...