Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 hr@pacisoft.com

Tuyển dụng Presales Engineer

Mô tả công việc Phân tích nhu cầu của khách hàng; viết tài liệu trình bày giải pháp và đề xuất giải pháp phù hợp cho khách hàng về An ninh mạng, tích hợp hệ thống, giải pháp quản trị hệ thống mạng, Cloud service của Microsoft. Hệ thống hóa và quản lý tài liệu liên...