Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 hr@pacisoft.com

Nhân viên kinh doanh CNTT khối doanh nghiệp Enterprise

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Khai thác khách hàng có sẵn Tìm kiếm, phát triển thêm doanh nghiệp tiềm năng trong ngành Gặp gỡ, tư vấn, kinh doanh các sản phẩm cho khối doanh nghiệp Enterprise (trên 70 máy tính) Thực hiện các thủ tục bán hàng (báo giá, ký kết hợp đồng, hỗ trợ thanh...

Chuyên viên kinh doanh phần mềm Microsoft Software

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Khai thác khách hàng có sẵn hàng ngày và phát triển thêm khách hàng mới Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm cho khối doanh nghiệp từ 5 – 1000 máy tính Sản phẩm bao gồm phần mềm và dịch vụ Cloud Microsoft (như Windows, Office, Office 365, Win Server,...