Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 hr@pacisoft.com

Quy trình Đào tạo và Thăng tiến cấp bậc

Đào tạo nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp cho tương lai vững chắc cùng chúng tôi!

 

Mục tiêu của Chương trình đào tạo

Cung cấp cơ hội học tập liên tục và đa dạng nhắm đến việc phát triển nhân viên lên những tầm cao nghề nghiệp tương xứng với tiềm năng của mỗi người là cách mà chúng tôi thu hút, sử dụng và gìn giữ tài năng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của hoạt động phân phối – kinh doanh – tư vấn mới ngày càng nhiều thách thức.

Các cách thức đào tạo hiện có:

 • Đào tạo bài bản về kỹ năng công việc, kỹ năng mềm và sự nhạy bén
 • Đào tạo các kiến thức về xã hội và định hướng nghề nghiệp
 • Đào tạo bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành
 • Đào tạo bởi các trung tâm trong nước
 • Đào tạo bởi các chuyên gia nước ngoài ở các hãng

 

Mục tiêu của Lộ trình thăng tiến

Bất cứ nhân viên nào cũng mong muốn được phát triển nghề nghiệp. Do đó để bạn có định hướng phát triển nghề nghiệp và tạo ra sự thỏa mãn trong công việc và gắn bó hơn với chúng tôi. Lộ trình thăng tiến của mỗi cá nhân cũng là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển và thành công của PACISOFT Vietnam.

Các chức danh hiện có

 • Thực tập sinh, Cộng tác viên (Internship, Affliate)
 • Nhân viên – Chuyên viên (Junior Business Sales, Senior Pro Sales)
 • Trưởng nhóm – Team Leader
 • Trưởng phòng – Sales Manager
 • Trưởng đại diện khu vực – Head Of Hanoi Office
 • Phó giám đốc – Vice Director
 • Giám đốc các khối (CEO, CIO, CTO, CFO, CCO)

Chương trình đào tạo

Theo thời gian, chuyên môn, vị trí, nhiệm vụ sẽ có những cách đào tạo nội dung khác nhau

Tuần đầu tiên
(10 ngày)


Đã chọn Giới thiệu về công ty, văn hóa

Đã chọn Quy trình, chính sách, nội quy công ty

Đã chọn Tài liệu, chứng từ, hợp đồng, biểu mẫu

Đã chọn Tìm hiểu về sản phẩm, thị trường, khách hàng

Đã chọn Các kỹ năng mềm cơ bản

Đã chọn Các kỹ năng công việc cơ bản

Tháng đầu tiên
(30 ngày)


Đã chọn Phụ trách 1 hoặc vài sản phẩm trong nhóm ngành

Đã chọn Kỹ năng chuyên môn

Đã chọn Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc

Đã chọn Nhiệm vụ cơ bản về công việc, hoặc doanh thu, doanh số

Đã chọn Đạt được kết quả cơ bản (60%)

Đã chọn Đào tạo bởi Trưởng phòng, trưởng nhóm

6 tháng tiếp theo
(nửa năm)


Đã chọn Phụ trách công việc chuyên môn

Đã chọn Phụ trách sản phẩm, nhóm sản phẩm

Đã chọn Phụ trách điều phối hoạt động công việc

Đã chọn Đảm bảo đạt đủ kết quả công việc (80%)

Đã chọn Kỹ năng làm việc nhóm

Đã chọn Kỹ năng chuyên môn nâng cao

12 tháng
(1 năm)


Đã chọn Kỹ năng cao cấp bởi các chuyên gia của công ty

Đã chọn Đào tạo bởi trung tâm chuyên nghiệp (kỹ thuật)

Đã chọn Đào tạo bởi các chuyên gia hãng SX nước ngoài

Đã chọn Đảm bảo đạt đủ kết quả công việc (90%)

Đã chọn Kỹ năng về tư duy, điêu luyện, kiên nhẫn dự án

Đã chọn Kinh nghiệm thực tiễn

Ngoài ra, trong quá trình làm việc, tất cả nhân viên MỚI đều được người quản lý trực tiếp (Team Leader, Sales Manager hoặc giám đốc khối) đào tạo, hướng dẫn thông qua những công việc cụ thể.

Lộ trình thăng tiến

Định hướng phát triển nghề nghiệp tương lai bền vững và địa vị trong xã hội!

Thực tập sinh

3 tháng – PACISOFT Internship


Đã chọn Tìm hiểu về công ty, văn hóa, ngành nghề

Đã chọn Tham khảo các dữ liệu, số liệu tham khảo

Đã chọn Tham gia các khóa đào tạo

Đã chọn Thực hiện công việc theo nhiệm vụ

Đã chọn Làm việc nhóm hoặc làm dự án

Đã chọn Cơ hội được giữ lại làm việc

Thử việc

30 – 60 ngày – Trial Work Period


Đã chọn Ký hợp đồng thử việc

Đã chọn Làm quen, tìm hiểu công ty, văn hóa

Đã chọn Tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ, đọc tài liệu nghiệp vụ

Đã chọn Tham gia đầy đủ các hoạt động công ty

Đã chọn Bắt đầu thử thách công việc tại vị trí được giao

Đã chọn Được đào tạo chuyên môn, kỹ năng mềm

Chính thức

60 ngày – PACISOFT Regular Staff


Đã chọn Có mục tiêu công việc cụ thể và chuyên sâu

Đã chọn Huấn luyện nâng cao bởi nhân sự cấp cao

Đã chọn Thực thi nhiệm vụ và đảm bảo kết quả

Đã chọn Tham gia các khóa đào tạo tại hãng hoặc nhà phân phối

Đã chọn Thực hiện giao tiếp đối tác, khách hàng

Đã chọn Tìm hiểu chuyên sâu về thị trường, sản phẩm

Chuyên biệt

6 tháng – PACISOFT Specialized


Đã chọn Phục vụ một hoặc nhiều nhãn hàng riêng

Đã chọn Phối hợp nhóm, quản lý bởi Leader

Đã chọn Giám sát và điều phối bởi Trưởng phòng, GĐ

Đã chọn Tham gia đóng góp ý kiến quan trọng

Đã chọn Tham gia phát triển thị trường khách hàng SMB

Đã chọn Trách nhiệm cao hơn về chỉ tiêu công việc

Cao cấp

1 năm – Enterprise Sales


Đã chọn Đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, doanh số 90%

Đã chọn Tập trung phát triển thị trường đúng nhóm phụ trách

Đã chọn Làm việc với khách hàng lớn hơn (SMB & Enterprise)

Đã chọn Làm việc trực tiếp với hãng, gia tăng quan hệ

Đã chọn Tăng phúc lợi và được đào tạo chuyên sâu

Đã chọn Quyền quyết định theo mảng phụ trách

Team Leader

2 năm – PACISOFT Senior Staff


Đã chọn Đảm bảo đủ năng lực tiêu chuẩn Leader

Đã chọn Quản lý 3-5 nhân viên trong nhóm

Đã chọn Mở rộng nhóm sản phẩm phụ trách

Đã chọn Điều phối nhân sự, công việc theo kế hoạch

Đã chọn Làm việc trực tiếp với hãng sản xuất

Đã chọn Thu nhập cao hơn, lương thưởng + phúc lợi gia tăng

Sales Manager

3 năm – Sales Management


Đã chọn  Nhân sự cấp cao và quan trọng

Đã chọn Quyền Trưởng phòng: Quản lý 5-15 NV

Đã chọn Lập kế hoạch & điều phối mảng phụ trách

Đã chọn Quản lý thị trường + khách hàng Enterprise

Đã chọn Làm việc trực tiếp với hãng sản xuất

Đã chọn Quyền tuyển dụng nhân sự

Đã chọn Chính sách phúc lợi ★★★ (3/5)

Vice Director

4 năm – Middle Management


Đã chọn Nhân sự cấp cao, điều hành, điều phối mảng riêng

Đã chọn Lập kế hoạch chiến lược và đảm bảo kết quả

Đã chọn Quản lý các Leader và Sales Manager theo nhóm riêng

Đã chọn Gặp gỡ khách hàng, đối tác cấp cao (90%)

Đã chọn Khai thác khách hàng Enterprise

Đã chọn Phúc lợi gia tăng ★★★★ (4/5)

Acting Director 

5 năm – PACISOFT Senior Management


Đã chọn Giám đốc các khối phụ trách riêng biệt (CIO, CFO, CCO, CTO)

Đã chọn Lập kế hoạch, điều hành công việc và chịu trách nhiệm

Đã chọn Điều phối và quản lý nhân viên 10-30 người

Đã chọn Phụ trách thị trường, sản phẩm chuyên sâu

Đã chọn Phụ trách khách hàng và dự án lớn

Đã chọn Góp phần công ty phát triển đỉnh cao

Đã chọn Phúc lợi gia tăng tối đa ★★★★★ (5/5)