Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 hr@pacisoft.com

Thực tập sinh Đánh giá nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổng hợp số liệu và đánh giá nhân sự trên cơ sở làm hồ sơ phân tích và định hình nhân sự tương lai. Khung đánh giá năng lực nhân viên theo từng phòng ban (gồm MKT, KD, Techical, Hành chính – Nội bộ, Kế toán) Kiểm tra chất lượng nhân sự định kỳ...

Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Hỗ trợ việc thực hiện quy trình tuyển dụng Hỗ trợ công tác truyền thông tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng của công ty Hỗ trợ công tác tuyển chọn (cập nhật hồ sơ ứng viên, set-up phỏng vấn, tiếp đón ứng viên, thông báo kết quả phỏng...

Nhân viên Tuyển dụng Nhân sự

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và cải tiến; Làm việc với các đơn vị, tổ chức tuyển dụng khác như Offline, Online tại các kênh tuyển dụng Xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Xây dựng các chính sách...