Hotline Hà Nội: (024) 3915 6886 - Hồ Chí Minh: (028) 36 100 816 hr@pacisoft.com

Nhân viên phát triển nhãn hiệu sản phẩm (Brand Marketing)

Brand Marketing – Tiếp thị nhãn hiệu được PACISOFT đặc biệt chú trọng vì lợi thế phân phối một phần hoặc độc quyền sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Việc đẩy mạnh quảng bá nhãn hiệu tiên phong nhờ tính sáng tạo cao với một nền tảng vững chắc để truyền bá tới...

Thực tập sinh Phát triển Thương hiệu PACISOFT

“Thương hiệu chính là cánh cửa mở ra chân trời mới.” Do vậy, Marketing cho thương hiệu trở nên quan trọng trong xu hướng hiện đại hóa và sự phát triển ngày nay. Góp phần cho sự phát triển PACISOFT ở nhiều góc độ và khía cạnh khác nhau từ con người, văn hóa, sản phẩm,...